Το να εστιάσετε στην πνευματική σας υγεία είναι εξίσου σημαντική με το να εστιάσετε σην φυσική σας κατάσταση. Η σημασία το εγκεφάλου, συχνά υποβαθμίζεται στο βωμό της εκγύμνασης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκουμε.

Η επιτυχία, η ευτυχία και πολλές άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής, επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από το μυαλό σας.  Με άλλα λόγια, η φυσική κατάσταση δεν έχει καμία σημασία, αν το μυαλό σας δεν είναι επίσης «γυμνασμένο».

Παρά το γεγονός ότι το brain fitness και το physical fitness είναι δύο διαφορετικά στοιχεία, φαίνεται πως δεν διαφέρουν τόσο, διότι, προκειμένου ο εγκέφαλος να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται σχεδόν τα ίδια που χρειάζεται το σώμα σας, όπως η άσκηση, η υγιεινή διατροφή και η σωστή ξεκούραση .